Intersystems uutisia

Yhtenäiset potilastiedot sujuvoittavat Northwell Healthin hoitopolkuja

Mahdollisuus mutkattomaan tietojen hyödyntämiseen eri potilastietojärjestelmien välillä helpottaa hoidon järjestämistä ja sujuvoittaa lääkäreiden työtä. Yhdysvaltalainen Northwell Health hyödyntää yli miljardia datapistettä hoidon koordinoinnissa. 

Northwell Health on yksi Yhdysvaltojen suurimmista yksityisistä terveydenhuollon palveluntarjoajista. Se ottanut käyttöön InterSystems HealthShare Unified Care Record -palvelun, joka on osa InterSystems HealthShare -tuoteperhettä. Palvelu kokoaa, normalisoi ja deduplikoi ja tarjoaa edelleen tarkoituksenmukaisella tavalla kliinikon tai potilaan/asiakkaan käyttöön tiedot 23 sairaalan, 655 avoterveydenhuollon toimipisteen ja yli 18 500 lääkärin käyttämistä sähköisistä potilastietojärjestelmistä (EMR). Northwell Healthin potilastietokanta kattaa tällä hetkellä yli miljardi datapistettä, joihin sisältyy kahdeksan miljoonan potilaan tiedot: satoja miljoonia diagnooseja, tutkimustuloksia ja muuta terveystietoa.

Northwell Health pyrki HealthShare-järjestelmän avulla parantamaan hoidon tarjontaa, laatua, koordinointia sekä ylipäätään kohentamaan toimintansa suorituskykyä.

”Ratkaisun ansiosta kliinikolla on aina käytössään tarvittavat tiedot oikeaan aikaan, käytti hän sitten mitä tahansa potilastietojärjestelmää”, kertoo Northwell Healthin Director of Clinical Information Systems Jim Heiman.

Pilotti pohjusti käyttöönottoa

Northwell Health pilotoi HealthSharea yhteishankkeessa maan suurimman terveystietojen vaihto-organisaation Healthixin kanssa. Hankkeessa kokeiltiin, parantaako jaettu terveystieto riskiraskauspotilaiden hoidon koordinointia ja tuloksia.

Pilotti osoittautui monin tavoin onnistuneeksi. Tieto potilaiden kuulumisesta riskiryhmään välittyi hoitavalle henkilöstölle automaattisesti hoitopolun eri vaiheissa. Kun riskipotilas esimerkiksi saapui sairaalan päivystykseen, hänen hoitava lääkärinsä sai siitä tiedon automaattisesti. Päivystyksen henkilöstö pääsi heti käsiksi potilaan tietoihin, ja jos laboratoriotuloksissa oli jotakin äidin tai lapsen kannalta hälyttävää, järjestelmä ilmoitti siitä välittömästi.

Vähemmän sairaalapäiviä ja infektioita

Onnistuneen pilotin ansiosta Northwell Health on ottanut käyttöön HealthShare-palvelun yhtenäistääkseen terveystietoja ja integroidakseen eri sovellukset ja järjestelmät. HealthShare valittiin myös hoidon koordinointiin käytettävän Care Tool -sovelluksen pohjaksi. Care Tool tunnistaa datasta korkean riskin potilaat ja arvioi heidän hoidontarpeensa. Sovellus jakaa hoitosuunnitelmat eri palveluntarjoajille ja tarjoaa laadun mittareita toiminnan parantamiseen. 

Northwellissä havaittiin, että Care Tool -sovelluksen käyttöönotto muun muassa pienensi sairaalapotilaiden infektioriskiä, vähensi sairaalapäiviä ja paransi potilastyytyväisyyttä. Verkkovälitteisen kotihoidon käyttö yli kaksinkertaistui.

“Hoidon koordinoinnissa on ensiarvoisen tärkeää, että tieto kulkee hyvin eri toimijoiden välillä. InterSystems HealthSharen automaattiset ilmoitukset potilaan statuksen muutoksista helpottavat hoitohenkilöstön työn suunnittelua”, Jim Heiman toteaa.

Järjestelmän avulla Northwell Health on saanut yhdistettyä potilastiedot, ja hoidon koordinointi ja tulokset ovat parantuneet. Yhteinen hallinta-alusta on auttanut esimerkiksi ennustamaan potilaiden hoidon tarvetta ja arvioimaan riskejä.

Seuraavaksi: potilastietojärjestelmäteknologian innovaatiokeskus

Northwell Healthin tehtäväkriittiset EMR-järjestelmät pysyvät nyt yllä, vakaina ja turvallisina samalla, kun InterSystems HealthShare tallentaa datan reaaliajassa jaettavaksi toisten käyttöön muissa potilasjärjestelmissä.

Tulevaisuutta silmällä pitäen Northwell Health on perustanut InterSystems HealthShareen perustuvan Center for Health Information Technology and Innovation -keskuksen. Innovaatiokeskus on aloittanut uusien tietojärjestelmien kehittämisen ja sen tavoitteena on paikantaa ne kliinisen työnkulun aukot, joita EMR ei tavallisesti kata. Lisäksi pyritään yksinkertaistamaan riskienhallintaa ja automatisoimaan potilasryhmien muodostamista väestön terveydenhallintaa ja kohorttianalytiikkaa varten. 

Innovaatiokeskus on jo kehittänyt työnkulkujen optimointimahdollisuuksia ja rakentanut teknisen rungon, jonka avulla ratkaisutoimittajat voivat integroitua järjestelmiin sovellusohjelmointirajapintojen (API) kautta ja testata tuotteitaan. 

 

Artikkelit

Tapahtumat

Materiaalit

pdf
Caché, Ensemble ja InterSystems IRIS

Tästä oppaasta saat vinkit Caché- ja Ensemble-tietokantatuotteiden migroinniksi InterSystems IRIS-alustalle. Löydät tietoa uusista InterSystems IRIS -alustan tarjoamista uusista ominaisuuksista ja kyvykkyyksistä.

OPAS
pdf
Forrester-tutkimus

Lataa tutkimusyritys Forresterin raportti, jossa se arvioi 15 eri data-alustan toimittajaa 26 eri kriteerin perusteella kolmessa eri kategoriassa: nykyinen tarjooma, strategia ja läsnäolo markkinoilla.

RAPORTTI
pdf
Learning Services -uutiskirje

Tilaa nyt  InterSystems Learning Services -uutiskirje, joka käsittelee muun muassa FHIR:ää, analytiikkaa ja yhteentoimivuutta. Kirjeen avulla pysyt aina ajan tasalla.

UUTISKIRJE