Intersystems uutisia

Digiaikaan ei siirrytä pelkästään teknologialla

Koronapandemia on pakottanut terveydenhuollon ympäri maailman ratkomaan isoja kysymyksiä. Pandemian selättäminen on oma kokonaisuutensa, mutta aiempaa keskeisemmäksi on noussut tiedon hyödyntäminen kliinisessä työssä: kuinka potilastyössä tarvittava data saadaan juuri sinne, missä sitä eniten kaivataan ja missä siitä on eniten hyötyä? Ja kuinka tämä tapahtuu riittävän reaaliajassa?

Yllättävä tilanne on pakottanut nopeisiin päätöksiin ja ripeään toimintaan, missä on ollut myös hyvät puolensa. Asioita voi ja pitää välillä tehdä toisin.

Etävastaanotoille siirryttiin ripeästi, mutta joissakin siirtymissä huomattiin, että ne olivat kalliimpia kuin perinteiset vastaanotot. 

Tilanne osoitti, että digiaikaan siirtyminen ei ole vain teknologinen muutos. Tarvitsemme muutoksia toimintaprosesseihin, osaamiseen ja resursseihin. Kulloinkin tarvittava data on saatava helposti käyttöön ja hyödynnettäväksi.

Parempi hoito, isompi säästö

Asioita ja tilanteita on opittu näkemään uudessa valossa esimerkiksi Lontoossa. Sikäläiset ovat huomanneet, että potilasystävällisin tapa toimia voi olla myös kokonaisuuden kannalta paras. Hieno käytännön esimerkki tästä on Coordinate My Care -hoitosuunnitelma (CMC), jonka tarkoitus on nimensä mukaisesti kuulla potilaan omaa tahtoa saattovaiheessa.

CMC kuuluu Britannian kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään (NHS). Hoitosuunnitelman ansiosta kaikki hoitoon osallistuvat sekä esimerkiksi teho-osaston henkilöstö voivat hyödyntää potilaan kanssa yhdessä koottuja tietoja ja toimia hänen toiveidensa mukaisesti. Kenenkään ei tarvitse arvailla tai soitella omaisille selvittäessään, mitä kukin potilas on loppuajoiltaan toivonut.

Lontoossa on nyt nähty, että kun potilaiden omat toiveet ovat kaikkien häntä hoitavien tiedossa ensihoitajista vuodeosastolle saakka, potilaat ovat aiempaa tyytyväisempiä.

Alun perin CMC:n tarkoituksena oli parantaa hoitoa, mutta sittemmin huomattiin, että potilaan kanssa yhdessä tehty hoitosuunnitelma vähentää kustannuksia. Terveydenhuollon toiminta on tehostunut ja rahaa on säästynyt. 

On arvioitu, että kolme prosenttia Lontoon väestöstä eli noin 270 000 ihmistä tarvitsee kiireellisen hoitosuunnitelman. Mikäli CMC-hoitosuunnitelma saadaan heistä kaikille, säästöt olisivat lähes 570 miljoonaa puntaa vuodessa. Summa perustuu tietoihin toteutuneista säästöistä.

Ei turhia kotihoidon käyntejä

CMC hyödyntää InterSystemsin digitaalista alustaa, johon hoitosuunnitelma on räätälöity.

Digitaalisella alustalla sote-ammattilaiset eri puolilla organisaatiota tai kokonaan eri organisaatioissa saavat automaattisesti tietoa potilaistaan. Esimerkiksi kun kotihoidon potilas joutuu päivystykseen, tieto tästä saadaan automaattisesti kotihoitoon. Siellä kyetään järjestämään aikataulu ajoissa uudelleen.

Analysoitua dataa hyödyntämään

Potilasdataa on mahdotonta hyödyntää, ellei sitä saada hoitoammattilaisten käyttöön. Tiedämme hyvin, että kun Suomen väestö ikääntyy ennätysvauhtia, sosiaali- ja terveydenhuollon paineet kasvavat. Tieto on keskeistä, kun ennaltaehkäisemme sairauksien syntymistä tai keskitämme raskaimpia hoitotoimenpiteitä niistä selkeästi hyötyville.

Siksi päätimmekin tutkia terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja IT-toimittajien käsityksiä terveydenhuoltoalan IT-järjestelmien toimivuudesta ja hyödyllisyydestä sekä integrointimahdollisuuksista. Tämän uutiskirjeen tapahtumaosiosta löydät linkin tallenteeseen, jossa voit tutustua 30.9. järjestettyyn Tunti livenä -tapahtumaan, jossa kerroimme tuloksista. Lataa myös tutkimusraportti.

Kuten tiedämme, dataa meillä on valtavasti, ja sitä sekä sen monimutkaisuutta yritetään saada kuriin eri standardeilla. Me InterSystemsillä olemme johtamassa standardien luomista kaikissa keskeisimmissä työryhmissä maailmalla.

Teknologia-alustoillamme on poikkeuksellinen kyky integroitua eri tietolähteisiin kaikilla kuviteltavissa olevilla tavoilla. Tuemmekin suurinta osaa terveydenhuollon sanomavälityksen ja tiedon standardeista.

Toivon mukaan myös tuleva lainsäädäntö tukee asiakas- ja potilastiedon käsittelyä ajantasaisesti eri toimijoiden välillä ja tekee sote-integraatiosta myös käytännön potilastyössä mahdollista.

Syksyisin terveisin,

Miila Päivärinne

johtaja, InterSystems

Artikkelit

Tapahtumat

Materiaalit

pdf
Caché, Ensemble ja InterSystems IRIS

Tästä oppaasta saat vinkit Caché- ja Ensemble-tietokantatuotteiden migroinniksi InterSystems IRIS-alustalle. Löydät tietoa uusista InterSystems IRIS -alustan tarjoamista uusista ominaisuuksista ja kyvykkyyksistä.

OPAS
pdf
Forrester-tutkimus

Lataa tutkimusyritys Forresterin raportti, jossa se arvioi 15 eri data-alustan toimittajaa 26 eri kriteerin perusteella kolmessa eri kategoriassa: nykyinen tarjooma, strategia ja läsnäolo markkinoilla.

RAPORTTI
pdf
Learning Services -uutiskirje

Tilaa nyt  InterSystems Learning Services -uutiskirje, joka käsittelee muun muassa FHIR:ää, analytiikkaa ja yhteentoimivuutta. Kirjeen avulla pysyt aina ajan tasalla.

UUTISKIRJE