Intersystems uutisia

Tutkittua tietoa terveydenhuollon tietojärjestelmistä

InterSystemsin tutkimustoimisto FeelBackilla teettämästä kyselystä käy ilmi, että terveydenhuoltoalan hallinnossa toimivista 41 prosenttia on kokenut potilasturvallisuuden vaarantaneita tilanteita, jotka liittyvät potilastiedon jakamiseen tai tietojärjestelmiin. Lataa raportti ja saat lisätietoa, mitä terveydenhuoltoalan hallinnossa ja IT-tehtävissä toimivat ajattelevat terveydenhuollon tietojärjestelmistä.

Terveydenhuollon hallinnossa toimivat näkevät tietojärjestelmissä paljon hyvää. Niiden arvioidaan auttavan kehittämään toimintaa (92 % vastaajista), mahdollistavan paremman hoidon (97 %) ja vähentävän virheiden määrää (95 %) ainakin jossakin määrin.

Myös siitä, onko tietojärjestelmien avulla mahdollista saada aikaan lisää kustannustehokkuutta, ollaan terveydenhuollon hallinnossa pääosin yhtä mieltä: kyllä se on mahdollista. 27 prosenttia kokee, että se onnistuu jo nykyisillä järjestelmillä. 65 prosenttia vastaajista arvioi, että nykyjärjestelmät mahdollistavat myös ennaltaehkäisevän terveydenhuollon vähintään jossakin määrin.

Periaatteessa siis kaikki hyvin, mutta entä käytännössä? Yllättävän moni (41 %) vastaaja kertoo, että heillä on ollut tietojärjestelmiin tai potilastiedon jakoon liittyviä, potilasturvallisuuden vaarantavia tilanteita. Tietojärjestelmät ovat osalla työpaikoista myös stressin lähde tai ne eivät ainakaan vähennä henkilöstön kokemaa stressiä – sitä mieltä on 30 % terveydenhuollon hallinnon vastaajista. Kaikki vastaajaryhmät tunnistavat ongelmaksi tietojen siirron toimijoiden tai järjestelmien välillä.

Terveydenhuollon hallinnossa toimivista 48 prosenttia on sitä mieltä, että tietojen jako toimijoiden kesken sujuu joko aika huonosti tai hyvin huonosti. Puolet (50 %) terveydenhuollon IT-ammattilaisista tunnistaa, ettei heillä ole käytössä toimivia tapoja jakaa tietoa eri toimijoiden välillä.

Palveluntarjoajat ja terveydenhuollon IT-ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että tietojärjestelmien huono yhteentoimivuus hidastaa toiminnan kehittämistä ja muutoksiin reagoimista. Palveluntarjoajilla on kuitenkin ratkaisut pääosin valmiina: 57 prosenttia ryhmän vastaajista ilmoitti, että heillä on toimivat tavat datan jakamiseen, ja lisäksi 29 prosenttia oli osittain samaa mieltä.

Lataa raportti

Aiheita

Artikkelit

Tapahtumat

Materiaalit

pdf
Caché, Ensemble ja InterSystems IRIS

Tästä oppaasta saat vinkit Caché- ja Ensemble-tietokantatuotteiden migroinniksi InterSystems IRIS-alustalle. Löydät tietoa uusista InterSystems IRIS -alustan tarjoamista uusista ominaisuuksista ja kyvykkyyksistä.

OPAS
pdf
Forrester-tutkimus

Lataa tutkimusyritys Forresterin raportti, jossa se arvioi 15 eri data-alustan toimittajaa 26 eri kriteerin perusteella kolmessa eri kategoriassa: nykyinen tarjooma, strategia ja läsnäolo markkinoilla.

RAPORTTI
pdf
Learning Services -uutiskirje

Tilaa nyt  InterSystems Learning Services -uutiskirje, joka käsittelee muun muassa FHIR:ää, analytiikkaa ja yhteentoimivuutta. Kirjeen avulla pysyt aina ajan tasalla.

UUTISKIRJE