Intersystems uutisia

Miten digitaalinen etuovi luodaan ja avataan?

Digitaalinen etuovi on päivän sana, kun puhutaan terveydenhuoltoalan digitaalisten palveluiden kehittämisestä. InterSystemsin tammikuussa 2022 järjestämässä seminaarissa keskusteltiin siitä, mitä digitaalisen etuoven avaaminen edellyttää, miksi se on tarpeen ja mitä etuja se tuo potilaille.

Digitaalisen etuoven avaaminen tarkoittaa potilaiden kohtaamista siellä, missä he ovat. Ovi näkyy heille muun muassa sähköisinä ajanvarausjärjestelminä, etävastaanottoina ja sovelluksina, joiden kautta he katsovat potilaskertomuksiaan. EDC Researchin tutkimusjohtajan Mutaz Schegewin sanoin digitaalinen etuovi on parhaimmillaan digitaalinen kudos, joka kattaa koko hoitopolun ensimmäisestä yhteydenotosta seurantaan saakka.

Schegewi totesi seminaarissa, että digitaalinen etuovi liittyy useisiin terveydenhuollon trendeihin. Koronapandemia on kiihdyttänyt terveydenhuollon digitalisaatiota, joka alkoi jo ennen pandemiaa. Sähköiset potilastietojärjestelmät ovat kehittyneet. Pilvessä toimivat alustat ja yhteentoimivuusstandardit mahdollistavat tiedon entistä paremman saavutettavuuden. Tietoa kertyy entistä enemmän entistä useammasta lähteestä, uutena ryhmänä potilaiden käytössä olevat, tietoa keräävät laitteet ja sovellukset.

–  Meneillään on siirtymä tiedon keräämisestä tiedolla johtamiseen (from data rich to data driven), sillä terveydenhuollossa halutaan nyt käyttää teknologiaa myös päätöksenteon apuna eikä pelkästään rutiinitehtävien hoitamiseen. Tämä edellyttää kerättyjen tietojen kokoamista eri tietokannoista, yhdistämistä ja koordinointia siten, että data saadaan käyttökelpoiseen muotoon. Uudet tietojärjestelmät mahdollistavat myös arvoperusteisen terveydenhuollon, kun hoidon tuloksia pystytään seuraamaan entistä tarkemmin ja pidemmältä ajanjaksolta, Schegewi sanoi.

Digitaalinen etuovi mahdollistaa potilaskeskeisen toimintamallin terveydenhuollossa. Potilas ei silti aina ole yhteydessä ihmiseen, vaan hän saattaa kommunikoida ”empaattisen tekoälyn” kanssa, kuten Schegewi sanoi. Tämä säästää terveydenhuollon resursseja heikentämättä asiakaskokemusta – ja ilman tartuntariskiä.

Etuoven rakentaminen alkaa nykyisten palveluiden arvioinnilla, puutteiden paikantamisella ja digitaalisten aukkojen paikkaamiseen tarvittavien teknologioiden tunnistamisella. Seuraavaksi arvioidaan, mitä integraatioita ja yhteentoimivuusratkaisuja tarvitaan, jotta käyttäjille voidaan tarjota yhtenäinen etuovi kautta hoitopolun. On syytä myös tutustua IT-ratkaisujen toimittajiin ja heidän tuotteisiinsa sekä arvioida tarjolla olevia tuotteita muun muassa toteutettavuuden, hinnan, laadun, saavutettavuuden ja tietoturvan kannalta.

–  Digitaalisen etuoven rakentaminen on joukkuelaji, jossa tarvitaan hoitotyön, tietotekniikan, talouden ja asiakaskokemuksen asiantuntijoita, Schegewi tähdensi.

UC Davis: Kaikki tiedot yhdellä tunnistautumisella

Seminaarissa kuultiin myös kaksi esimerkkiä digitaalisen etuoven rakentamisesta. Yhdysvalloissa Sacramenton alueella toimivan UC Davis Medical Centerin potilastietojärjestelmästä ja systeemi-integraatiosta vastaava johtaja Michael Marchant kertoi, että yksi digitaalisen etuoven rakentamisen lähtökohdista oli äskettäin Yhdysvalloissa voimaan tullut 21th Century Cures -laki. Se edellyttää terveyspalvelujen tarjoajilta sähköisten potilastietojen avaamista asiakkaille FHIR-yhteensopivien ohjelmointirajapintojen kautta.

–  Kaikki lain vaatimat tiedot eivät välttämättä ole potilastietojärjestelmässä, joten palveluntarjoajien on löydettävä keinot niiden tuomiseksi potilaiden ulottuville. Meillä UC Davisissa valtaosa vaadituista tiedoista oli jo potilaiden nähtävissä OpenNotes-palvelussa. Lisäksi avasimme potilastiedot ja testitulokset entistä laajemmin Epic-potilastietojärjestelmään liitetyn MyChart-palvelun kautta. Potilaat saavat tiedot ja tulokset esiin useilla eri sovelluksilla, ja ne ovat useimmiten käytettävissä heti valmistuttuaan, Marchant kertoi.

UC Davis halusi liittää samaan järjestelmään muun muassa etävastaanotot, potilaiden käyttämät lääkinnälliset laitteet ja sovellukset sekä tutkimushankkeet siten, että yksi tunnistautuminen riittäisi ja tieto liikkuisi reaaliaikaisesti. Keskeinen uuden järjestelmäarkkitehtuurin osa on InterSystems HealthShare -yhteentoimivuusalusta. Se kokoaa, normalisoi ja yhdistää dataa eri lähteistä ja tuo sen käyttäjien ulottuville reaaliajassa. InterSystems HealthSharen taustalla toimii InterSystems Iris for Health -tietoalusta.

–  Sähköiseen etuoveemme on liitetty tähän mennessä noin 30 eri ohjelmistoa tai sovellusta, ja potilaskäytössä olevien sovellusten määrä tulee vielä kasvamaan. Olemme päässeet tähän pisteeseen noin kahdessa vuodessa. Työ jatkuu, sillä osa yhteistyökumppaneidemme liitännöistä on vielä pilotin asteella. Potilaskeskeisen toimintamallin tekniset ratkaisut ovat jo valmiina, Marchant totesi.

Nuffield Health: Parempia tuloksia kattavan tiedon avulla

Nuffield Health on Isossa-Britanniassa toimiva voittoa tavoittelematon organisaatio, jolla on 36 sairaalaa, 114 kunto- ja hyvinvointikeskusta, työhyvinvointia edistävää toimintaa ja hankkeita, jotka paikkaavat terveydenhuoltojärjestelmän aukkoja. Kehitysjohtaja Wouter Van den Brande kertoi, että järjestö mittaa tulostaan tuottamansa hyödyn perusteella. Mittayksiköinä se käyttää potilaiden laatupainotettuja elinvuosia, perheiden tyytyväisyyttä elämäänsä, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle tuotettuja säästöjä ja töihin palaavien potilaiden työtulojen määrää.

– Uskon vahvasti, että digitaalinen etuovi auttaa meitä kohti tavoitteitamme, koska sen avulla ihmiset voivat ottaa terveysdatansa haltuun ilman, että heidän pitää ryhtyä nörteiksi. Haluamme, että elämäntapoihin, sairauksien ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä datasta kertyy kaikille palvelujemme käyttäjille tietoekosysteemi, joka on helposti saavutettavissa tietojen muodosta riippumatta. Pystytämme parhaillaan tämän ekosysteemin rakenteita, Van den Brande kertoi.

Rakenteilla oleva ekosysteemi mahdollistaa potilaskeskeisen hoidon. Van den Branden mukaan potilaat pystyvät osallistumaan hoitonsa suunnitteluun, kun heidän ja hoitavien ammattilaisten käytössä ovat samat tiedot. Lisäksi data mahdollistaa ennustavan analytiikan ja väestötason terveystutkimukset. Nuffield Health puolestaan pystyy datan avulla näyttämään toimintansa tulokset ja suuntaamaan toimintaansa mahdollisimman hyödyllisiin kohteisiin.

–  Järjestelmämme peruskivi on InterSystems TrakCaren varaan rakennettu potilastietojärjestelmämme NEPR (Nuffield Electronic Patient Record). Se on infrastruktuuri, joka yhdistää potilaan tiedot ensikontaktista viimeiseen seurantakäyntiin asti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Käytössämme ei ole ollut vastaavaa aikaisemmin. Uskon, että kun rakennamme järjestelmästä helppokäyttöisen, dataohjattu päätöksenteko tulee mullistamaan toimintamme ja nostaa sen täysin uudelle tasolle, Van den Brande sanoi.

– Samalla potilasturvallisuus paranee ja viestintä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa helpottuu. Käyttäjäkokemus on hyvin tärkeä, kun tavoitteena on laadukkaan tiedon kerääminen. Siksi kiinnitämme siihen paljon huomiota, Van den Brande toteaa.

 

Artikkelit

Tapahtumat

Materiaalit

pdf
InterSystems IRIS® Adaptive Analytics

InterSystems IRIS® Adaptive Analytics auttaa käyttäjiään saamaan nopeammin näkemyksiä datasta ja tekemään parempia liiketoiminnallisia päätöksiä. Lataa vinkit.

VINKIT
pdf
Gartner-analyysi

Tutkimusyritys Gartner noteerasi InterSystemsin pilvipohjaisten tietokantahallintajärjestelmien haastajana MagicQuadrant-nelikenttäanalyysissään. Lataa analyysi.

ANALYYSI
pdf
Terveydenhuollon tietojärjestelmät

Mitä suomalaiset terveydenhuoltoalan ammattilaiset ja IT-toimittajat ajattelevat terveydenhuoltoalan IT-järjestelmien toimivuudesta? Lataa raportti, jonka InterSystems on teettänyt ulkopuolisella tutkimusyhtiöllä.

RAPORTTI