Intersystems uutisia

Mitä jos Kanta rauhoitettaisiin arkistokäyttöön?

Joulun aikaan on lupa toivoa, joten hahmottelin itsekin oman kirjeeni joulupukille ammatillisesta näkökulmasta ja miksei ihan kansalaisenakin.

Kuten tiedämme, me suomalaiset käytämme eri sote-toimijoiden palveluja, niin yksityisiä, julkisia kuin kolmatta sektoriakin. Pienien ja isojen. Monella on pysyvästi useampi hoitava taho mukana. Ihmisen tietoja tallennetaan erilaisiin operatiivisiin järjestelmiin, josta osa tiedosta valuu jossain vaiheessa jossain muodossa Kantaan.

Kansalaisena toivoisin, että minulla olisi aina käytössäni ajantasaiset, helposti ymmärrettävässä muodossa olevat tiedot – puhumattakaan sitten hoitavien tahojen tarpeista. Heidän hoitopäätöksensä ja hoidon koordinointi eri tahojen kesken olisi aivan eri tasolla, jos heillä olisi ajankohtainen näkymä potilaan tietoihin. Silloin olisi ihminen keskiössä. Nyt ei ole.

Tämän toteuttamiseen ei tarvita edes joulun ihmettä, sillä Suomen ulkopuolella näitä ratkaisuja on toteutettu jo yli kymmenen vuotta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa edistyksellisimmät toimijat yhdistävät jo niin julkisen kuin yksityisen toimijoiden tiedot reaaliajassa kaikkien tietoon pääsyyn oikeutettujen käyttöön. Tätä normalisoitua kliinisessä tietomallissa olevaa dataa hyödynnetään myös hoidon koordinoinnin automatisointiin ja ennaltaehkäisevään toimintaan – edelleen reaaliajassa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytössä Healthix, joka on julkinen terveystiedon jakamisesta vastaava alustaorganisaatio. Se kattaa suuren osan New Yorkin osavaltiosta ja yli 18 miljoonaa potilasta. Alustan avulla tunnistetaan tietyille riskeille alttiita potilaita, jotta heihin voidaan kohdistaa tarkkaan mietittyjä toimenpiteitä. Alustassa olevaa tietoa hyödynnetään myös hoidon koordinoinnissa, mm. herätteissä, joita lähetään automaattisesti kotihoidon henkilökunnalle, jos heidän asiakkaansa joutuu päivystykseen. Alusta on ollut käytössä useita vuosia ja sen käyttäjämäärät kasvavat koko ajan.

Alustan yhteydessä käytössä oleva väestöanalytiikka sisältää mm. seuraavien riskien tunnistuksen:

  • Sydäninfarkti- ja aivohalvaus
  • Potilaan joutuminen sairaalahoitoon
  • Kroonisen sairauden (esim. keuhkoahtauma, diabetes jne.) kehittymisen riski
  • Potilaan joutuminen uudestaan sairaalaan 30 päivän sisällä tai uudelleen päivystykseen
  • Sepsiksen riski
  • Kuolema sairaalassa

Nämä ennaltaehkäisevät toimet ovat auttaneet mm. vähentämään päivystyskäyntejä 15 prosentilla ja uudelleen sisälle tai päivystykseen joutumisen riskiä 9,5 prosentilla. Nämä luvut ovat varmaan myös monen sote-päättäjän joulun toiveuni.

Jouluisessa unelmassani nykyinen Kanta rauhoitettaisiinkin arkistokäyttöön ja ottaisimme käyttöön uuden ajan SOTE-alustan. Ratkaisukin on jo olemassa eli InterSystems HealthShare -alusta, joka on käytössä jo ympäri maailman ja kattaa jo satoja miljoonia ihmisiä. Meillä ei ole siis vain unelmaa, vaan myös ratkaisu.

Jouluisin terveisin,

Miila Päivärinne

Senior Sales Executive – Finland | InterSystems

p:  +358 46 6000 898, s-posti: miila.paivarinne@intersystems.com

Artikkelit

Tapahtumat

Materiaalit

pdf
Sage-raportti

Lataa Sage Growth Partnersin tekemä raportti Yhdysvalloista terveydenhuollon ammattilaisten luottamuksesta dataan. Tutkimukseen haastateltiin 100 terveydenhuollon päättäjää.

 

RAPORTTI
pdf
Virtual Summit 2021

Jäikö #vsummit21-tapahtumasta jokin mielenkiintoinen luento väliin tai haluatko palata johonkin esitykseen? Tai missasitko koko tapahtuman syysloman vuoksi? Siinä tapauksessa kannattaa suunnata tapahtuman virtuaaliseen tilaan, jossa voit tutustua tallenteisiin ja materiaaliin.

UUTISKIRJE
pdf
Terveydenhuollon tietojärjestelmät 2021

Mitä suomalaiset terveydenhuoltoalan ammattilaiset ja IT-toimittajat ajattelevat terveydenhuoltoalan IT-järjestelmien toimivuudesta? Lataa raportti, jonka InterSystems on teettänyt ulkopuolisella tutkimusyhtiöllä.

RAPORTTI